הדוגמאות לעיל הן רק חלק קטן ממה שאדם עלול לחוות בעולמו הפנימי לאחר פגיעה, וביחד עם לחצים חיצוניים והקושי שבמאמץ השיקומי, זה עשוי להוביל למצוקה גבוהה.